Send Message

Rừng Đen

Dark Forest (2008)

HD Phụ đề 93 phút

Đạo diễn: Vương Đức

Diễn viên: Thạch Kim Long, Nguyễn Thị Kiều Trinh, Trần Dũng, Vũ Đình Thân, Trần Hạnh, Trần Ngọc Bích

Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm

Quốc gia: Việt Nam

Nhà sản xuất: Hãng phim truyện Việt Nam

Năm sản xuất: 2008

Xem phim Download

Tập: 1 2 3 4 5 6

Comments • 0

    <p> Phim l&agrave; c&acirc;u chuyện t&igrave;nh đầy l&atilde;ng mạn nhưng cũng rất &ecirc; chề v&agrave; c&oacute; phần hoang dại của một đ&ocirc;i trai g&aacute;i v&ugrave;ng sơn cước. Hoạt (t&ecirc;n ch&agrave;ng trai) đ&atilde; y&ecirc;u v&agrave; bỏ đi c&ugrave;ng V&acirc;n - vợ sắp cưới của cha. Cha anh, l&atilde;o Bền, phường trưởng hội đốn gỗ, kẻ kh&ocirc;ng biết sợ thần linh, đ&atilde; mất mạng bởi ch&iacute;nh l&ograve;ng tham v&agrave; sự hung h&atilde;n của m&igrave;nh khi hạ lệnh đốn c&acirc;y đại thụ uy nghi&ecirc;m - linh hồn của đại ng&agrave;n.</p> <p style="text-align: center; "> <img alt="" src="http://image.tin247.com/kenh14/080926115748-442-373.jpg" /></p> <p style="text-align: center; "> <img alt="" src="http://image.tin247.com/kenh14/080926115748-970-328.jpg" style="width: 400px; height: 250px; " /></p> <p style="text-align: center; "> <img alt="" src="http://image.tin247.com/kenh14/080926115748-633-480.jpg" style="width: 400px; height: 270px; " /></p>
    danh sach cac trang web Bacdau