Send Message

Oan Hồn

Spirits (2005)

HD Phụ đề 113 phút

Đạo diễn: Victor Vũ

Diễn viên: Catherine Thúy Ái, Tuấn Cường, Kathleen Lương, Kathy Nguyen, Đặng Hùng Sơn

Thể loại: Kinh Dị - Ma

Quốc gia: Việt Nam

Nhà sản xuất: Marché des Films

Năm sản xuất: 2005

Đánh giá:

6.1/10

Lượt bình chọn 0

Xem phim Trailer

Phụ Đề: 1 2 3 4 5 6 7 8

<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Lộc (Tuấn Cường đ&oacute;ng) l&agrave; một nh&agrave; văn đi t&igrave;m chỗ thanh tịnh hoang vắng để s&aacute;ng t&aacute;c. Lộc t&igrave;m tới một căn nh&agrave; ba gian ở nh&agrave; qu&ecirc;, chỉ c&oacute; người con g&aacute;i chủ nh&agrave; t&ecirc;n Hoa (Kathy Nguyen đ&oacute;ng). Lộc hỏi thu&ecirc; ph&ograve;ng, rồi dọn v&agrave;o nh&agrave; trọ mới. Được Hoa phục vụ tận t&acirc;m, Lộc đ&acirc;m ra th&iacute;ch th&uacute;, v&agrave; thấy Hoa đ&uacute;ng kiểu phụ nữ l&yacute; tưởng dưới hai mắt phong kiến của m&igrave;nh, Lộc bắt đầu quyến rũ Hoa. Cuộc t&igrave;nh mới chớm nở, th&igrave; một h&ocirc;m Lộc bắt gặp Hoa nằm bất tỉnh giữa s&agrave;n, m&igrave;nh đầy vết roi, Lộc đ&atilde; chăm s&oacute;c &acirc;n cần v&agrave; h&ocirc;m đ&oacute; Lộc đ&atilde; qua đ&ecirc;m với Hoa. H&ocirc;m sau, bắt gặp bố Hoa (Đặng H&ugrave;ng Sơn đ&oacute;ng) lảng vảng gần nh&agrave;, Lộc tố c&aacute;o &ocirc;ng h&agrave;nh hung con g&aacute;i, th&igrave; &ocirc;ng n&agrave;y cho biết Hoa đ&atilde; bị chồng đ&aacute;nh chết l&acirc;u rồi.</p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Biết m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m t&igrave;nh với ma, Lộc hốt hoảng ng&atilde; bệnh. Linh (Kathleen Lương) đến săn s&oacute;c cho Lộc, v&agrave; mời nhiều ph&aacute;p sư đến trừ khử nhưng kh&ocirc;ng được. Linh y&ecirc;u Lộc, nhưng vẫn c&oacute; những t&acirc;m sự thầm k&iacute;n kh&ocirc;ng tiết lộ được. Những oan hồn rồi ra chỉ được giải tho&aacute;t khi ch&iacute;nh Lộc t&igrave;m ra l&yacute; do tại sao oan hồn cứ lẩn vẩn quanh ng&ocirc;i nh&agrave; ấy</p>

Xem thêm: