Send Message

Huyền Thoại Halo

Halo Legends (2010)

HD Phụ đề 120 phút

Đạo diễn: Shinji Aramaki, Hideki Futamura

Diễn viên: Emily Neves, David Wald, James Faulkner, Andy Mcavin, ...

Thể loại: Hoạt Hình

Quốc gia: Mỹ - Châu Âu

Nhà sản xuất: Microsoft, J-Spec Pictures, Studio 4°C

Năm sản xuất: 2010

Đánh giá:

7.9/10

Lượt bình chọn 0

Xem phim Trailer

Phụ Đề: 1 2 3 4 5 6 7 8

<p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><span class="Apple-style-span">Thương hiệu Halo đ&atilde; g&acirc;y dựng được một sức ảnh hưởng cực k&igrave; lớn trong khắp c&aacute;c cộng đồng game của ch&acirc;u &Acirc;u lẫn ch&acirc;u Mỹ trong suốt một thập kỷ qua. Thế nhưng, phong c&aacute;ch quảng b&aacute; của d&ograve;ng game n&agrave;y lại kh&ocirc;ng g&acirc;y được ảnh hưởng lớn l&ecirc;n thị trường ch&acirc;u &Aacute; đặc biệt l&agrave; Nhật Bản. Thế n&ecirc;n Microsoft đ&atilde; quyết t&acirc;m chọn một hướng đi thật ph&aacute; c&aacute;ch mong đưa được sản phẩm của m&igrave;nh tới một bộ phận lớn kh&aacute;ch h&agrave;ng ở c&aacute;c nước ch&acirc;u &Aacute; bằng c&aacute;ch đưa Halo lần đầu ti&ecirc;n xuất hiện tr&ecirc;n những bộ phim hoạt h&igrave;nh mang phong c&aacute;ch anime đầy m&agrave;u sắc của Nhật. Sự chuyển thể n&agrave;y của Halo kh&ocirc;ng những sẽ tạo ra nhiều sự thay đổi về phong c&aacute;ch thể hiện vốn c&oacute; m&agrave; từ đ&oacute; cũng sẽ thay đổi dần dần cảm nhận của c&ocirc;ng ch&uacute;ng ch&acirc;u &Aacute; về tựa game n&agrave;y. Trước mắt, Microsoft đ&atilde; mời 5 studio phim hoạt h&igrave;nh nổi tiếng của Nhật để gi&uacute;p họ thực hiện dự &aacute;n n&agrave;y. B&ecirc;nh cạnh đ&oacute;, hai đạo diễn t&agrave;i ba bậc nhất về thể loại anime cũng được mời tới để &ldquo;x&agrave;o nấu&rdquo; lại nguy&ecirc;n t&aacute;c Halo cho ph&ugrave; hợp với thị hiếu của những kh&aacute;ch h&agrave;ng người ch&acirc;u &Aacute;. Phần đầu ti&ecirc;n của loạt phim n&agrave;y sẽ được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn Mamoru Oshii &ndash; người đ&atilde; rất th&agrave;nh c&ocirc;ng với h&agrave;ng loạt series phim hoạt h&igrave;nh Ghost in the Shell. Những h&igrave;nh ảnh v&agrave; c&aacute;c đoạn trailer về Halo: Legends vừa được nhả sản xuất tung ra trong thời gian gần đ&acirc;y đ&atilde; gi&uacute;p ch&uacute;ng ta phần n&agrave;o thấy được phong c&aacute;ch của loạt phim Halo khi được l&agrave;m lại bằng b&agrave;n tay của người Nhật. Chất bi h&ugrave;ng vốn c&oacute; của Halo c&oacute; lẽ sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n được giữ lại nguy&ecirc;n vẹn nữa nhưng c&acirc;u chuyện về Master Chief sẽ được kể lại tr&ecirc;n những g&oacute;c nh&igrave;n nhiều t&iacute;nh nh&acirc;n văn hơn. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, ch&uacute;ng ta cũng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng nhận ra được hai chi tiết chỉ c&oacute; thể xuất hiện phim hoạt h&igrave;nh của Nhật: một t&ocirc;ng m&agrave;u sắc tươi tắn, phong ph&uacute; c&ugrave;ng với những con Mech tham chiến trong những chiến trường khổng lồ ngo&agrave;i kh&ocirc;ng gian &ndash; một chi tiết kinh điển được vay mượn từ Gundam</span></span></span></span></p>

Xem thêm: