Send Message

Em Bé Hà Nội 1972

(1974)

HD Phụ đề 100 phút

Đạo diễn: Hải Ninh

Diễn viên: Trà Giang, Thế Anh, Lan Hương

Thể loại: Chiến Tranh

Quốc gia: Việt Nam

Nhà sản xuất: Hãng phim truyện Việt Nam

Năm sản xuất: 1974

Xem phim Download

Tập: 1 2 3 4 5

Comments • 0

    <p> Em b&eacute; H&agrave; Nội l&agrave; một bộ phim nhựa do H&atilde;ng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1974 v&agrave; do Hải Ninh l&agrave;m đạo diễn. Bộ phim khắc họa cuộc sống H&agrave; Nội năm 1972, khi qu&acirc;n đội Hoa Kỳ tiến h&agrave;nh Chiến dịch Linebacker II, n&eacute;m bom miền Bắc Việt Nam.</p> <p> Đạo diễn Hải Ninh gặp diễn vi&ecirc;n Lan Hương lần đầu ti&ecirc;n khi Lan Hương mới 3, 4 tuổi. Đến năm 1972 khi &ocirc;ng thực hiện bộ phim n&agrave;y, sau khi t&igrave;m nhiều người đ&oacute;ng nh&acirc;n vật em b&eacute; H&agrave; Nội kh&ocirc;ng được, &ocirc;ng nhớ lại v&agrave; t&igrave;m đến nh&agrave; Lan Hương, xin ph&eacute;p cho c&ocirc; đi đ&oacute;ng phim. Khi đ&oacute; Lan Hương mới 12 tuổi v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; vai diễn đầu ti&ecirc;n của c&ocirc;. Di&ecirc;n vi&ecirc;n Kim Xu&acirc;n trong phim vốn l&agrave; diễn vi&ecirc;n cải lương, người từng đ&oacute;ng bộ phim Kiếp hoa nổi tiếng v&agrave;o năm 1953. Trước đ&oacute; đạo diễn Hải Ninh v&agrave; nh&agrave; bi&ecirc;n kịch Ho&agrave;ng T&iacute;ch Chỉ cũng đ&atilde; hợp t&aacute;c trong bộ phim Vĩ tuyến 17 ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m.</p> <p> Bối cảnh bộ phim l&agrave; H&agrave; Nội năm 1972, sau Gi&aacute;ng Sinh v&agrave; đợt dội bom B52 của qu&acirc;n đội Mỹ. Ngọc H&agrave;, một em b&eacute; 12 tuổi, phải kiếm bố mẹ v&agrave; đứa em g&aacute;i bị mất t&iacute;ch trong sự hoang t&agrave;n của th&agrave;nh phố. C&ocirc; b&eacute; đ&atilde; được những người l&iacute;nh tốt bụng gi&uacute;p đỡ v&agrave; dần dần được hội ngộ em g&aacute;i của m&igrave;nh.</p>
    danh sach cac trang web Bacdau